Cisco

Cisco erbjuder många tjänster och produkter.

Cisco är ett globalt företag och grundades 1984 av två civilingenjörer från Stanford University. Cisco förmedlar tjänster och produkter när det gäller nätverk och datorkommunikation. Deras idé från första början var att sälja routrar till företag men med den positiva utvecklingen som företaget har haft, säljer de produkter till både privathem, företag och operatörer. Företaget har legat i framkant när det gäller ny teknik och har hela tiden varit ett av världens snabbast växande företag. 2001 var företaget det högst värderade bolaget i världen. De har varit med och utvecklat standarder och nätverkets betydelse för det moderna internet vilket har haft stor inverkan för alla.

Cisco och fyra certifieringar

Företaget har fyra nivåer som man kan nå genom utbildning och därmed certifiering. CCNA står för Cisco Certified Networking Associate och detta kan man uppnå genom att göra två delprov eller ett större prov. När man har fått certifieringen, är den giltig i tre år och om man vill stanna på denna nivå, får man göra proven igen efter de tre åren. Nästa nivå är CCDA där D står för design. Här får man visa att man har kännedom om hur man designar ett nätverk enligt Ciscos designer. Man behöver inte ha CCNA för att ta detta certifikat men företaget rekommenderar att man tar certifieringarna i tur och ordning.

Ciscos tredje nivå när det gäller certifieringarna är CCDP där DP står för design professional. Här får man avancerad kunskap om hur man skapar ett nätverk med Ciscos utrustning samt hur man ansluter den. För att kunna ta detta certifikat måste man först ha tagit de två första. Den sista nivån, CCIP, står för Cisco Certified Internet Professional och är så högt man kan komma inom företaget när det gäller certifieringarna. Här kan man sedan välja bland sju kategorier. Några av de olika kategorierna är till exempel CCIE Routing & Switching, CCIE Voice, CCIE Wireless, CCIE Storage Provider eller CCIE Design.

Cisco och tjänster

Cisco erbjuder många olika tjänster och produkter. De erbjuder en högre säkerhetsnivå för företag och privatpersoner genom att erbjuda sina lösningar för att förhindra att någon annan kommer åt nätverk och dokument. Ciscos system tillhandahåller brandväggar som är mycket säkra men samtidigt inte gör det omöjligt för personer att vara mobila och kunna arbeta på distans. Det finns också ett avancerat virusprogram. Om man har bättre nätverkssäkerhet, kommer man att kunna genomföra flera affärer med verksamheter eftersom alla är skyddade. Företaget erbjuder tjänster där ett företag kan reagera snabbare tack vare övervakningstjänst som de använder. Ciscos övervakningstjänst ser till att man kan agera snabbt vid hot.

Företaget erbjuder också system med avancerade moln- och systemtjänster för andra företag. Ett digitalt moln kan se till att ett företag effektiviserar sin tid och har sina dokument och viktiga delar på en gemensam plats där de ansvariga kan få tag på det. De har också system som tillåter andra företag att kunna expandera allt eftersom. Ciscos nätverk är designade att tillåta att ett företag kan växa utan att det skapar problem med säkerhet eller företagets effektiva arbetsrutiner. Cisco har även tjänster i form av kundsamarbete och konferenser vilket kan vara bra för globalt växande företag.

Cisco förr och nu

Cisco är ett företag som grundades i USA av två civilingenjörer. Från början var det tänkt som ett företag som skulle hjälpa företag med routrar men det har vuxit till att bli ett globalt multinationellt företag. Cisco erbjuder tjänster och produkter inom nätverk och datorkommunikation. För att arbeta med Ciscos produkter och tjänster, krävs certifiering. Beroende på vad man vill arbeta med, finns fyra nivåer. Den högsta nivån erbjuder personer att kunna specialisera sig inom ett visst gebit som till exempel design eller säkerhet. Ciscos årliga analys av utvecklingen på internet visar att Sverige ligger i framkant när det gäller hastighet och trafik. Man tror att Sverige kommer att ha det snabbaste mobilnätet i världen år 2020.