Guide till hårdvara

När det gäller datorer delar man in de produkter som skapar din användarupplevelse i hård- och mjukvara. Mjukvaran är utan fysiska komponenter och alla program, operativsystem och webbläsare räknas till den kategorin. Hårdvaran är de olika delarna som en datoranläggning, rent fysiskt, består av. Tangentbord, bildskärmar och möss är exempel på hårdvara. Själva datorn består av många olika delar som alla räknas in under hårdvarukategorin. I den här texten ska vi titta närmre på vad för typ av hårdvara som alla datorer behöver vara uppbyggda av för att kunna fungera. Ordet hårvara är en översättning av engelskans hardware som man använder för att det handlar om artiklar som man kan ta på och som är konkreta. Maskinvara är ett ord som betyder samma sak och som man också kan använda.

Hårdvara avgör datorns prestanda

Det är hårdvaran som avgör vilken typ av mjukvara du kan använda, hur snabb din dator är, hur mycket minne den rymmer och hur höga inställningar du kan köra med när du spelar spel. Om man har en PC är det i regel enkelt att byta ut hårdvara som börjar bli lite gammal och komplettera med till exempel det senaste grafikkortet. Det kan höja datorns prestanda avsevärt. Olika typer av hårdvara kan sägas vara olika viktiga beroende på vad du använder din dator till. Är din dator i första hand en medieserver där du samlar alla dina filmer och din musik är det viktigare med en stor och snabb hårddisk än den senaste generationens grafikkort.

Om du har en speldator är grafikkortet däremot av största vikt och du bör då även ha bra fläktar som kan kyla grafikkortet och därmed minska risken för överhettning och krascher. För den som sysslar med bildbehandling är den hårdvara som ingår i bildskärmen mycket viktig och avancerade bild och videoredigeringsprogram kan även kräva mycket av processorn. Förutom den prestanda som kan uttryckas i siffror är det viktigt att hårdvaran har hög byggkvalitet, att den håller helt enkelt. Man behöver även ha lite koll på helheten när man sätter ihop en dator så att man kan välja olika typer av hårdvara som fungerar bra ihop tillsammans.

Olika typer av hårdvara

Ett moderkort är ett avancerat kretskort med uttag för mindre kretskort med mer specifika funktioner. Det finns ett antal standardstorlekar när det gäller kretskort och det är storleken på kortet som avgör hur smidigt chassi du kan använda dig av och hur många olika delar du kan ansluta till din dator. Det är alltså moderkortet som binder samman många av datorns olika delar. Riktigt små moderkort har bara plats för det som är helt nödvändigt för att datorn (eller vad det nu är fråga om för elektronisk pryl) ska fungera. Som ljudkort, nätverkskort och grafikkort. Till ett större moderkort kan du ansluta till exempel flera separata hårddiskar och hårdvara som bra men inte helt nödvändig som en CD- och DVD-läsare .

Det finns idag processorer i en mängd olika elektriska apparater, inte mins i persondatorer. En processor är hårdvara som utför beräkningar och hanterar data. En stark processor ger datorn hög beräkningskapacitet och det påverka prestandan nästan oavsett vad man använder datorn till. Rent konkret är det en fråga om hur lång tid saker tar att göra och hur många program och bakgrundsprocesser du kan ha i gång samtidigt. Även internminnet spelar där en viktig roll. Processorer är hårdvara som består av transistorer och utvecklingen går mot mindre och mindre transistorer, det gör så att datorer blir allt mindre och mer mobila. Idag kan det finnas mer än en miljard transistorer på en yta som inte är större än en centimeter.

Grafikkort är hårdvara som har en specialiserad processor som gör om binär information till data som kan visas på en bildskärm. I bärbara datorer och enklare stationära enheter är grafikkortet ofta en integrerad del av moderkortet. I vissa datorer kan man sammankoppla fler grafikkort för att öka sin prestandan. Bland dataspelsentusiaster kan det vara en stor händelse när ett nytt och efterlängtat grafikkort kommer ut på marknaden.

En dator består av hårdvara

Utvecklingen inom hårdvara

Eftersom samhället blir allt mer datoriserat växer marknaden för många olika typer av hårdvara. Det finns enorma pengar att tjäna på förbättringar och detta driver utvecklingen framåt i mycket snabb takt. Detta är dessutom en bransch som kontinuerligt tar intryck från forskningsrön inom flera olika områden. Hårdvaruutveckling kommer oss konsumenter till nytta i form av förbättrade produkter. Det handlar om elektronik som faktiskt hjälper oss i vår vardag och skapar möjligheter till en intressant fritid som vi knappt ens kunde formulera för bara några decennier sedan. När det gäller flera viktiga typer av hårdvara handlar det om att få plats med mer på en mindre yta. Det är därför som dagens smartphones kan ha en högre beräkningskapacitet än dåtidens superdatorer som kunde fylla ett helt rum.

Hårdvaruutvecklingen förändrar många områden i samhället på ett ganska genomgripande sätt. Hela varusegment kan försvinna när ny teknik gör dem obsoleta. Idag anses marknaden för CD- och DVD-skivor så gott som död. Det beror på att hårddiskarnas lagringskapacitet och överföringshastigheten på internet skapat förutsättningar för helt nya sätt att lagra och lyssna på musik. Ett spel idag kan ha hyperrealistisk grafik och samla utövare av e-sport som gör upp i tävlingar som är så stora att de bästa blir superstjärnor. Allt detta tack vara den snabba utvecklingen inom hårdvara för datorer. Ingen kan säga idag hur konsumentelektroniken kommer att se ut i framtiden och vad vi kommer att göra med den. Det mesta tyder dock på att utvecklingen kommer att fortsätta, i åtminstone samma takt som idag.

Datorn består av olika slags hårdvara

En bil är ett komplicerat bygge med många olika delar som måste fungera tillsammans som en helhet. Det samma gäller för datorer. Samlingsbegreppet hårdvara kan sägas vara de olika delar som datorn är byggd av. Alla har de sin speciella funktion och tillsammans avgör de med hur bra prestanda du kan utföra olika uppgifter med din dator, telefon eller surfplatta. Under de senaste decennierna har det skett en snabb utveckling inom hårvara och det har lett till att våra enheter blivit mindre och effektivare. Istället för att köpa en helt ny dator när din gamla börjar kännas långsam, kan du ofta uppgradera eller byta ut den del av hårdvaran som är av störst betydelse för det som du använder datorn till. Kanske grafikkortet, om du i första hand gillar att spela spel.